Zuid-Holland: na 2005 bouwen in het Groene Hart

DEN HAAG, 10 SEPT. In de westflank van het Groen Hart moeten na 2005 huizen worden gebouwd. Dit is nodig om aan de vraag naar huizen in Zuid-Holland te kunnen voldoen. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie, in een nota over de gewenste ontwikkeling van de provincie na het jaar 2005. GS stellen voor een buffergebied in te stellen tussen de steden in het westen van Zuid-Holland en het “echte” Groene Hart. Daarin zouden de strenge regels wat betreft de woningbouw enigszins moeten worden losgelaten. In “minder waardevolle delen” aan de westrand zou over tien jaar kleine verstedelijking mogelijk moeten zijn. Daarmee doelt GS op gebieden rond Pijnacker en Delfgauw, een kustlokatie tussen Scheveningen en Hoek van Holland en op een drietal gemeenten in het noorden van de Hoekse Waard. Tegelijkertijd moeten de gebieden ten oosten en zuiden van Gouda en de plassenstreek bij Alphen aan den Rijn onverminderd beschermd blijven als groengebieden.