Werkgevers mogen zelf risico bij ziekte dragen

DEN HAAG, 10 SEPT. Werkgevers krijgen het recht om het risico op ziekte van hun werknemers zelf te dragen. Premier Kok heeft dit gisteren na afloop van de ministerraad medegedeeld.

Op dit moment dragen werkgevers, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, reeds verplicht het risico voor de eerste twee of zes weken ziekteverzuim van hun personeel. Werkgevers die ook daarna zelf willen opdraaien voor het risico worden daartoe vaak niet in de gelegenheid gesteld door de bedrijfsvereniging die de Ziektewet uitvoert. De negentien bedrijfsverenigingen die de Ziektewet uitvoeren hebben een verschillend beleid met betrekking tot het dragen van eigen risico door werkgevers. Sommige bedrijfsverenigingen staan zo'n eigen risico helemaal niet toe, andere stellen daaraan verschillende eisen en voorwaarden. De nieuwe regeling, die wordt voorgesteld door staatssecretaris Linschoten van sociale zaken en werkgelegenheid, maakt aan deze willekeur een einde. Volgens de regeling moet een werkgever vanaf 1 januari 1995 toestemming krijgen het risico van ziekteverzuim na de eerste twee of zes weken zelf te dragen als hij een bankgarantie overlegt ter hoogte van een derde van het gemiddeld doorbetaalde loon of uitgekeerde ziekengeld in de laatste drie boekjaren.

Staatssecretaris Linschoten loopt met deze maatregel vooruit op de totale privatisering van de Ziektewet, die wordt aangekondigd in het regeerakkoord, maar waarvoor nog een wetsvoorstel moet worden ingediend. Door werkgevers het recht te geven op het dragen van eigen risico wordt de marktwerking in de Ziektewet bevorderd. Bedrijfsverenigingen hebben immers niet meer het alleenrecht op de uitvoering van deze werknemersverzekering.