Van Thijn vermoedt oud-politiemensen achter inbraakgolf

AMSTERDAM, 10 SEPT. Oud-minister van binnenlandse zaken E. van Thijn vermoedt dat oud-politiefunctionarissen verantwoordelijk zijn voor de recente golf van inbraken in huizen van leden van het openbaar ministerie en politiefunctionarissen. Van Thijn was tot januari van dit jaar als burgemeester van Amsterdam beheerder van het politiekorps in de hoofdstad.

Van Thijn verwerpt de gedachte dat politiemensen in actieve dienst hebben ingebroken bij leden van het OM, zoals in kringen van de Amsterdamse politie geopperd wordt.

Wel zegt de oud-minister vandaag in deze krant “dat je met een beetje fantasie zou kunnen denken dat het kan gaan om oud-politiemensen, die ontslagen zijn wegens normoverschrijdend gedrag en die op een of andere manier verhaal willen halen”.

Van Thijn oppert verder dat “sommigen misschien reeds contact hadden met de georganiseerde criminaliteit toen zij nog in dienst waren”. Vorig jaar werd een oud-politieman van het Amsterdamse korps veroordeeld voor moord op twee drugshandelaren.

Vorige week werd bekend dat eerder deze maand de woningen van de Amsterdamse procureur-generaal R. van Randwijck en van hoofdofficier van justitie H. Vrakking het doelwit waren van inbraken. Bij Vrakking bleef het bij een poging tot inbraak. Overigens meent Vrakking dat in zijn geval sprake is van een “normale” inbraak omdat dezelfde avond ook bij zijn buren werd ingebroken. Eerder werd bekend dat deze zomer is ingebroken bij de Amsterdamse officier van justitie Valente en bij recherchechefs. Volgens het OM waren de inbraken het werk van criminelen die op zoek waren naar justitiële informatie die verband houdt met de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Van Thijn zegt “heftig te protesteren” tegen degenen die zeggen dat wellicht elkaar bestrijdende politiediensten verantwoordelijk zijn voor de inbraken.

“Ik vind niet dat je de politie zonder enig spoor van bewijs daarvan mag beschuldigen. Ik heb dertig jaar ervaring met de politie. Ik weet wat er loos is, maar ik weet ook wat er niet loos is. Dat overheidsdiensten bij elkaar inbreken komt in Nederland niet voor. Ik durf bijna mijn hand in het vuur te steken voor de Nederlandse politie. Het is tekenend voor het volstrekt verziekte klimaat dat dit soort spookverhalen kan opkomen”, aldus Van Thijn.

    • Frank Vermeulen