Ramsj

Anton van Hooff: Zelfdoding in de antieke wereld

Paperback, SUN 1990, van ƒ 44,50 voor ƒ 12,90. De Slegte.

Beetje stug geschreven, maar en boeiende studie. Van Hooff onderzocht de methoden, beweegredenen en de opvattingen over zelfdoding in de oudheid. Hij baseert zich daarbij op uiteenlopende klassieke bronnen. Zijn conclusie: moderne verklaringen blijken niet van toepassing op een beschaving waarin de angst voor gezichtsverlies de allesbepalende drijfveer was.

    • Ewoud Sanders