Platform HST verliest geding tegen overheid

DEN HAAG, 10 SEPT. Het Platform Hoge-Snelheidtrein (HST) heeft het kort geding tegen de staat verloren dat eerder deze week voor de Haagse rechtbank diende. Het Platform verweet de overheid onjuiste informatie over de hoge-snelheidslijn (HSL) te verstrekken.

Volgens de president van de rechtbank gaat het in de beleidsnota van het kabinet over de HSL om “een ingenomen standpunt ten aanzien van beschikbare gegevens”. Daarover, aldus de president, “kunnen ook andere standpunten worden ingenomen, zoals eisers aantonen”. Het platform HST had volgens hem slechts gelijk kunnen hebben “als het zou gaan om objectieve gegevens die objectief vaststelbaar verkeerd zijn weergegeven”.

Het Platform HST had de staat beschuldigd van het verspreiden van onjuiste en onvolledige informatie. Op een aantal plaatsen in de beleidsnota zouden de begrippen HST (de trein) en HSL (de lijn) door elkaar zijn gehaald. Zelf is het platform tegenstander van de komst van de HSL, maar heeft het geen bezwaar tegen een hoge-snelheidstrein over bestaand spoor.

Verder zou een aantal grafieken en tabellen vertekend of onvolledig zijn. Hierdoor zou de beleidsnota suggestieve informatie bevatten over de prijs van het treinkaartje, omdat de nota voor een retourtje de prijs van een enkele reis opvoert. Ook van de reistijden zou een te rooskleurig beeld worden gegeven. Wat het Platform HST ook stoort, zijn de verschillen tussen de beleidsnota en de 23 deelrapporten die eraan ten grondslag liggen.

Wat betreft de bezwaren van het Platform HST is de president van de rechtbank het eens met landsadvocaat H. Bouma: die kunnen tot 19 september nog worden ingebracht op de inspraakavonden. “De terinzageligging en de voorlichtingsavonden nodigden juist uit tot het innemen van andere standpunten”, aldus de president van de rechtbank.

De leden van het Platform reageerden teleurgesteld. “De rechter heeft de zaak inhoudelijk beoordeeld, alsof het om verschillende meningen gaat”, zei voorzitter D. MacGillary. “Maar wij hebben het over feiten die niet kloppen, niet over een verschil van standpunten.”