OESO ziet verder herstel van Zwitserse economie

PARIJS, 10 SEPT. Het vorig jaar aarzelend ingezette herstel van de Zwitserse economie gaat de komende tijd in versterkte mate door. Een “krachtige” toeneming van de export, die profiteert van de opleving op de internationale markten, draagt de groei grotendeels.

De werkloosheid, die tijdens de langste recessie in Zwitserland sinds de Tweede Wereldoorlog een recordniveau bereikte, neemt dan ook gestaag af.Dat voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijkse landenrapport over Zwitserland. De conclusie wijkt duidelijk af die welke de OESO vorig jaar trok.Toen werd voorspeld dat de Zwitsers een snel en krachtig herstel van hun economie wel konden vergeten.

Het probleem van de werkloosheid, dat de OESO vorig jaar als een belemmering zag voor economisch herstel, neemt de komende jaren snel af. Het percentage Zwitsers zonder baan komt dit jaar uit op 4,5 en daalt volgend jaar tot 3,8 procent. De bedrijven zullen in verband met de aantrekkende conjunctuur de bezettingsgraad van hun machines opvoeren en moeten daarom meer werknemers in dienst nemen. In het vierde kwartaal van vorig jaar zat 5 procent van de Zwitsers nog zonder werk. Dat was internationaal gezien overigens een laag percentage.

De groei van het bruto binnenlands produkt (bbp), de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, bedraagt dit jaar 1,5 procent. Volgend jaar volgt een versnelling tot 2,5 procent. Een fiks deel van de groei komt voort uit de export, die dit jaar met 3,5 procent toeneemt om volgend jaar door te groeien met 5 procent.

De OESO raadt de regering aan structurele hervormingen door te voeren om volledig te kunnen profiteren van de groei op de internationale markten. Zwitserland moet een aantal aanpassingen doorvoeren die de economie vergelijkbaar maken met die van de lidstaten van de Europese Unie, ook al stemden de inwoners in december vorig jaar in een referendum tegen aansluiting bij de EU.

Bern heeft weliswaar al stappen ondernomen met betrekking tot de kartelwetgeving, handelsbeperkingen, het onderwijs en regelgeving, maar de OESO-economen in Parijs hechten vooral groot belang aan het monetaire beleid. Aan het eind van dit jaar moet de Zwiterse centrale bank haar strategie voor de komende jaren bepalen.

De OESO vraagt zich af of de bank niet beter kan afstappen van haar doelstelling de inflatie tussen 0 en 1 procent te houden. Ondanks de recessie kwam de geldontwaarding vorig jaar uit op 2,9 procent. Dat kwam hoofdzakelijk door de prijsstijgingen in de dienstverlening. Minder bescherming tegen zowel buiten- als binnenlandse concurrentie zou een gezond effect op de prijzen hebben, zo stelt de OESO.

Van prijsstijgingen zal dit jaar nauwelijks sprake zijn, omdat de opleving van de economie nu nog betrekkelijk traag verloopt. Daarbij speelt ook de recente waardestijging van de frank een rol. Hierdoor zijn produkten uit het buitenland voor Zwitsers goedkoper. De inflatie bedraagt dit jaar niet meer dan 1 procent. Volgend jaar loopt die echter op tot 2,5 procent als gevolg van de invoering van btw. (ANP)