Kabinet: geen kandidaat voor hoge Navo-post

DEN HAAG, 10 SEPT. Nederland wil op dit moment geen kandidaat naar voren schuiven voor de post van secretaris-generaal van de NAVO. Het kabinet is van mening dat deze nu weinig kans zou maken.

Na de mislukking op Korfoe, waar oud-minister-president Lubbers werd gepasseerd voor het voorzitterschap van de Europse commissie, wil het nieuwe kabinet voorzichtiger opereren.

Eind september vergaderen de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO over de opvolging in New York als zij bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanwezig zijn. Op hetzelfde moment komen ook de ministers van defensie van de NAVO bijeen in Sevilla waar de benoeming van een nieuwe secretaris-generaal op de agenda staat net zoals de aanwezigheid van de verdragsorganisatie in Bosnië.

Als opvolger van de overleden NAVO secretaris-generaal Manfred Wörner worden in Den Haag de namen genoemd van EU-commissaris Van den Broek en die van Lubbers. De laatste zegt geen kandidaat te zijn maar laat informeel wel weten dat hij eventueel gevraagd wil worden. Van den Broek heeft voor zichzelf besloten, zo zeggen ambtenaren van buitenlandse zaken met wie hij contacten onderhoudt, om alleen kandidaat te zijn voor de post van commissaris bij de Europese commissie.

Anders, zo meent Van den Broek, loopt hij het risico tussen wal en schip te vallen. Het kabinet steunt hem zolang zijn post buitenlandse betrekkingen in de nieuwe commissie belangrijk blijft en niet wordt opgedeeld. De nieuwe voorzitter van de commissie, de Luxemburger Santer, moet in de komende weken vanwege de uitbreiding van de EU werk vinden voor vier nieuwe commissarissen op een totaal van 21. In Brussel wordt gezegd dat er voor zo'n aantal domweg te weinig arbeid voor handen is.

Nederland kan zich vinden in de kandidatuur bij de NAVO van de Belgische minister van buitenlandse zaken Claes. In Den Haag worden zijn kansen hoog geschat. Tegen de kandidatuur van de Noorse oud-minister Stoltenberg, die nu voor de VN werkzaam is in het voormalige Joegoslavië, verzetten Turkije en Frankrijk zich.

    • Willebrord Nieuwenhuis