Joop Wilhelmus (51) overleden

Het stoffelijk overschot van de voormalige porno-koning Joop Wilhelmus (51) is gisterochtend uit de Voorstraathaven in de binnenstad van Dordrecht gehaald. Een gemeentewerker stuitte bij het schoonmaken van de haven op het lichaam. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, aldus de politie. Vandaag wordt sectie verricht.

Joop Wilhelmus was in de jaren zestig en zeventig een bekend voorvechter van een vrije seksuele moraal. Hij gaf de seksbladen Chick en Lolita uit. Bladen die volgens hem in het verlengde lagen van het politiek opruiende tijdschrift Provo.

“Waar Provo voor tachtig procent uit maatschappijkritiek bestond en voor twintig procent uit seks, draaiden wij dat in Chick en Lolita om”. Lolita was vooral aan seks met kinderen gewijd.

Wilhelmus bepleitte openlijk “seks in de familie”. In Lolita werden brieven gepubliceerd van lezers waarin zij over hun ervaringen met incest schreven. Ook werden academisch ogende tractaten afgedrukt die een 'theoretische' onderbouwing moesten geven aan incest.

Het begrip 'incest' werd in de seksbladen van Wilhelmus consequent vermeden. “Omdat”, zo zei hij, “de meeste mensen aanstoot aan dat woord nemen”. Lolita bevatte niet alleen verhalen over incest en foto's van naakte kinderen, het blad toonde ook foto's van de uitgever, zijn vrouw en hun oudste dochter in diverse pornografische poses.

Wilhelmus zei zijn seksbladen in het leven te hebben geroepen omdat hij geloofde dat een vrije seksuele moraal tot de schepping van een “nieuwe mens” zou leiden. In de jaren zestig werd Wilhelmus gevraagd om lezingen aan de universiteit te geven over seksualiteit en pornografie.

Midden jaren zeventig verliet Wilhelmus Nederland wegens een belastingschuld en ging in België wonen. Later trof hij een regeling met de fiscus en verhuisde opnieuw naar Dordrecht.

Voor de verspreiding van kinderporno en het bedrijven van incest werd Wilhelmus door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot een jaar en negen maanden cel. Tegen dit vonnis ging hij in beroep. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde hem echter in 1992 tot vier jaar gevangenisstraf wegens verkrachting van en ontucht met twee van zijn drie toen minderjarige dochters. De incest met de oudste dochter (28) werd bewezen geacht, maar was strafrechtelijk verjaard. Tegen hem was zes jaar geëist.

Enkele maanden geleden kwam hij vrij. Sinds die tijd woonde hij weer in Dordrecht.