JAREN ZESTIG (3)

Mocht de heer Bommeljé er inmiddels toe zijn overgegaan om de voor de vormgeving verantwoordelijke hetzij verbaal of fysiek te tuchtigen dan kan hij op mijn hartelijke sympathie rekenen. Het onleesbaar maken van teksten door vormgevers die uitsluitend vlakken en vormen zien en klaarblijkelijk zelfs geen tekst kunnen lezen is dodelijk voor de krant die toch gemaakt wordt om gelezen te worden en beledigend voor de lezer.

    • H. Gabriëls