HBG profiteert van lucratieve Volker-aandelen

RIJSWIJK, 10 SEPT. Hollandsche Beton Groep (HBG), de grootste bouwonderneming van Nederland, heeft flink geprofiteerd van de verkoop van de aandelen in collega-bouwer Volker Stevin.

In de eerste zes maanden boekte HBG een buitengewoon resultaat van 9 miljoen gulden, dat voor het grootste deel afkomstig is uit deze verkoop. De meevaller is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de stijging van de halfjaarwinst van 34 miljoen tot 46 miljoen gulden, die gisteren bekend werd gemaakt. Ook in het tweede half jaar denkt HBG baat te hebben bij de verkochte Volker Stevin-stukken en verwacht “mede op grond van een toename van het buitengewoon resultaat” een met het eerste half jaar vergelijkbare netto winst. De jaarwinst in 1994 komt daarmee op ruim 90 miljoen gulden, tegen 80 miljoen in 1993.

De profijtelijke aandelenverkoop is een erfenis van de overnamestrijd tussen HBG en Koninklijke Volker Stevin, die in 1988 ontbrandde toen HBG nadrukkelijk toenadering zocht. De vrede werd pas in 1991 getekend met een akkoord, waarbij HBG de baggervloot van Volker Stevin kocht en beloofde zijn belang terug te brengen tot 10 procent. Sindsdien heeft HBG stapsgewijs aandelen afgestoten en heeft nu nog - naar gisteren werd bekendgemaakt - een belang van 15 procent.

HBG verstrekt geen exacte gegevens over de winst op de aandelen Volker Stevin, waarvan er in totaal ongeveer 4,75 miljoen stuks uitstaan. Vorig jaar april verminderde HBG het belang van 56 tot 49 procent door verkoop op de beurs. Kort daarna kocht Volker 200.000 eigen aandelen in, waardoor het belang van HBG verder afnam tot 42,83 procent. In maart van dit jaar meldde HBG het belang te hebben verkleind tot 24,25 procent. Onduidelijk is hoeveel aandelen daarvan in de eerste helft van 1994 zijn verkocht. De reductie van 24,25 procent tot 15 procent is volgens HBG gelijkelijk verdeeld tussen het eerste en tweede half jaar.

Het bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg van 44 miljoen tot 58 miljoen gulden. HBG had te kampen met een belasting die steeg van 11 tot 21 miljoen gulden. De rentebaten, traditioneel groot bij HBG, namen door de lage rentestand af van 15 tot 11 miljoen gulden. De omzet steeg met 12 procent tot 2,8 miljard gulden.