Grootste club

Hoe zit bridgend Nederland in elkaar? Het geschatte aantal thuisbridgers komt uit op een slordige 750.000. Daarnaast heb je een kleine 100.000 aangesloten spelers, aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Door zich met succes te concentreren op de groei van het aantal aangesloten clubs wist de bridgebond haar ledental de laatste decennia met meer dan 100 procent te vergroten. Geen geringe prestatie, maar verhoudingsgewijs nog niets vergeleken met de successtory van één harer bridgeverenigingen.

In supersuburbia Leidschendam, een voorstadje van Den Haag, werd eind jaren zestig de bridgeclub Leidsenhage opgericht. Nu, ruim 25 jaar later, is de club met 700 leden vermoedelijk een van de grootste van de wereld en zeker van Nederland. Vandaag, 10 september, is voor de club een wel heel bijzondere dag. Zij opent officieel de poorten van haar eigen bridgehome: een riant pand in hartje Leidschendam. Ook op Leidsenhage voert gezelligheidsbridge de boventoon, maar er is ook een actieve groep van wedstrijdspelers.

Tot voor twee jaar organiseerde Leidsenhage een sterk bezet invitatietoernooi. Nu het nieuwe pand er staat wordt dat toernooi ongetwijfeld weer nieuw leven ingeblazen. Een levendig spel uit het Leidsenhage-viertallentoernooi, editie '92:

West geverNoord

OW kw.Schoppen 84

Harten 10632

Ruiten B94

Klaver B1074

WestOost

Schoppen 6Schoppen HV1052

Harten HV987Harten B4

Ruiten 1062Ruiten H753

Klaver AV98Klaver 62

Zuid

Schoppen AB973

Harten A5

Ruiten AV8

Klaver H53

Ik geef u eerst de schermutselingen uit de gesloten kamer:

West Noord Oost Zuid

Kirchhoff Abram

pas pas 1Schoppen pas

1SA pas pas dbl

pas pas pas

OW zaten twee spelers van Meesterklasser Modalfa. Opvallend is de voorzichtige benadering door de westspeler van het bieden. Eerst passen met een aardige elfpunter, om daarna met 1SA te volstaan over partners opening. Dat oost op negen punten geopend had, is minder gek dan het lijkt. Een 'derde-handsje-voor-de-start' is tegenwoordig ook kwetsbaar niet ongebruikelijk. Terwijl oost na het strafdoublet vreselijk spijt had van zijn lichte opening, bleek wests bescheiden opstelling verrassend lucratief. Noord startte Schoppen8 voor heer en aas. Zuid wilde noord aan slag brengen voor een twee schoppenronde en probeerde dat via Harten5: 8, 10 en boer. De volgende harten was voor het aas en de nagespeelde klaver liep via de 8 naar de tien, waarna schoppen doorkwam voor de vrouw in dummy. Een geslaagde klaversnit bezegelde het succes van de leider: 1SA gedoubleerd contract voor +180. In de open kamer gebeurde dit:

West Noord Oost Zuid

Maas Borm

1Harten pas 1Schoppen pas

2Klaver pas 2Harten dbl

pas 2Schoppen dbl pas

pas rdbl pas 2SA

pas pas dbl pas

pas pas

NZ zaten de internationals Anton Maas en Frans Borm. Via een 'SOS' redoublet kwamen ze in 2SA gedoubleerd. West kwam uit met HartenH voor het aas in zuid. De nagespeelde KlaverH werd door west nog heel goed gedoken. Anders heeft de leider meteen een klaverentree in dummy voor de ruiten- of schoppensnit. Klaver na was voor de vrouw en west speelde ruiten voor de 9, heer en aas. De derde klaver was voor het aas van west, die nu maar zijn singleton schoppen naspeelde voor vrouw en aas. Zuid ging door met harten voor de boer in oost. Deze speelde ruiten voor de boer, waarna schoppen richting boer de achtste slag ontwikkelde. Aan deze tafel dus 2SA gedoubleerd contract in de andere lijn: + 180 en + 490 voor Moldalfa!

Uit datzelfde toernooi een spel met een fraaie tegenspelpointe:

Oost geverNoord

Allen kw.Schoppen H94

Harten HB3

Ruiten 103

Klaver 98752

WestOost

Schoppen V10Schoppen B

Harten V1084Harten A92

Ruiten V642Ruiten AHB987

Klaver V64Klaver HB10

Zuid

Schoppen A876532

Harten 765

Ruiten 5

Klaver A3

Aan een tafel ging het zo:

West Noord Oost Zuid

1Ruiten

dbl 2Schoppen 3Schoppen 4Schoppen

dbl pas pas pas

Het eerste doublet van west beloofde een vierkaart harten. Het 3Schoppen bod van oost vroeg naar een stop voor 3SA.

West startte met Ruiten2. Oost nam RuitenH. Zelfs met open kaarten is het niet makkelijk te zien welke kaart oost nu moet naspelen om het contract down te krijgen. Aan tafel, met dichte kaarten, vond oost de juiste voortzetting: hij speelde een kleine (!) harten na voor de tien en boer in dummy. De leider haalde in twee rondjes de troef en sloeg KlaverA. Op de nagespeelde klaver stapte west heel goed op met KlaverV - een krokodillencoup - waardoor hij aan slag bleef om door de harten van dummy te spelen. Zo verloor de leider toch nog twee hartenslagen. Samen met de klaver- en ruitenverliezer betekende dat één down. De switch naar een kleine harten door oost was absoluut noodzakelijk. Bij ieder ander naspel heeft de leider voldoende tempo en entrees om te kunnen profiteren van het 3-3 zitten van de klavers, via KlaverA en klaver door. Gezien het sterke bieden van oost, zal de leider geen moeite hebben om de juiste harten (HartenB) in dummy te leggen. Op de andere tafel waar oost in slag 2 onnauwkeurig met RuitenA vervolgde, deed de leider inderdaad de hartens goed en maakte 4Schoppen op zojuist beschreven wijze.

    • Jan van Cleeff