Gorbatsjov geeft vergissing toe

FRANKFURT/ODER, 10 SEPT. De Sovjet-Unie heeft in de onderhandelingen over de Duitse eenwording in 1990 er wel degelijk op gestaan dat de onteigeningen en landhervormingen in de jaren '45-'49 in Oost-Duitsland niet zouden worden teruggedraaid. Dit heeft de vroeger Sovjet-leider Gorbatsjov na een bezoek aan bondskanselier Helmut Kohl aan Bonn verklaard.

Hij kwam daarmee terug op eerdere uitlatingen tegenover de Britse historicus Stone, dat de Sovjet-Unie van deze kwestie nimmer een halszaak had gemaakt bij de onderhandelingen in 1990. De toenmalige Westduitse minister van buitenlandse zaken Genscher voegde daaraan toe dat de Sovjet-Unie “er steeds weer op had gestaan” dat in het Duitse eenwordingsverdrag zou worden vastgelegd dat de onteigeningen in de late jaren veertig onveranderd dienden te blijven.