Foto

Stephen Johnson, Gerald Haslam (tekst) en Robert Dawson: The Great Central Valley

254 blz., University of California Press 1993, ƒ 65,65

Foto: Landschap bij Sutter Buttes, gefotografeerd door Robert Dawson. Het is een van de foto's in The Great Central Valley, een even lijvig als schitterend boek over de sociale en ecologische geschiedenis van het grootste landbouwgebied in de Amerikaanse staat Californië.

Behalve de typisch Amerikaanse dus zeer topografisch georiënteerde landschapsfotografie van Dawson en Stephen Johnson bevat het boek ook werk van historische fotografen als Dorothea Lange, Carleton Watkins en Frank Day Robinson.

In de tekst, steunend op historische bronnen, mondelinge overleveringen, dagboekfragmenten en brieven, wordt een beeld geschetst van de lange en harde strijd die nodig was om de natuurlijke rijkdommen te exploiteren. Veel hing en hangt daarbij af van grootschalige irrigatie en overvloedig gebruik van kunstmest en pesticiden. Behalve in ongekende opbrengsten resulteerde dat ook in ingrijpende veranderingen in het natuurlijk evenwicht. De mens en het land zijn ondanks alle vooruitgang nog altijd verwikkeld in een uitputtingsslag, schrijft Johnson in de inleiding, waarin hij een pleidooi houdt voor een verantwoorde en zorgzame omgang met het landschap dat Amerika voedt.