Dijkstal tornt niet aan toelagen van Nordholt

DEN HAAG, 10 SEPT. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) kan niet tornen aan de toelagen die zijn opgenomen in het arbeidscontract van de Amsterdamse hoofdcommissaris E. Nordholt. Dijkstal schrijft dit in antwoord op Kamervragen van GroenLinks over de toelagen die Nordholt naast zijn salaris ontvangt.

Nordholt krijgt dit jaar naast zijn salaris van ongeveer 170.000 gulden aan toelagen nog eens 56.316 gulden. Dat bedrag is opgebouwd uit drie verschillende toelagen. Het gaat om een persoonlijke toelage van 25 procent over zijn salaris (41.907 gulden), een representatietoelage van 5 procent (10.477 gulden) en een vaste inconveniëntietoeslag van 3.932 gulden.

Dijkstal vindt dat de hoogte van Nordholts toelagen niet past binnen de richtlijnen die de korpsbeheerders hebben afgesproken, maar voegt eraan toe dat de toelagen rechtmatig zijn toegekend. Die richtlijnen vragen om “soberheid en terughoudendheid”. Maar het toekennen van vergoedingen en toelagen aan politiefunctionarissen behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester, aldus Dijkstal. “Het is primair aan hem om te oordelen over een eventuele aanpassing van de hoogte van de toelage.”

Burgemeester Patijn heeft al laten weten de afspraken die Nordholt bij zijn aanstelling in Amsterdam, eind 1986, met de toenmalige burgemeester Van Thijn heeft gemaakt niet te zullen veranderen. Van Thijn haalde Nordholt destijds over om van Groningen naar Amsterdam te verhuizen.

In het contract van Nordholt is opgenomen dat zijn functie, wanneer hij zich terugtrekt als korpschef, automatisch wordt omgezet in een vaste aanstelling als gemeente-ambtenaar met hetzelfde (maximum-)salaris en een maandelijkse toelage van vijfentwintig procent, zo staat in zijn aanstellingsbrief.