Correcties & Aanvullingen

Olympisch Stadion

In de krant van vrijdag 9 september (Drieduizend monumenten morgen een dag open, pag. 6) staat abusievelijk dat op de Open Monumentendag ook het Olympisch Stadion in Amsterdam te bezichtigen is.