Carpoolstrook open voor spitsverkeer

DEN HAAG, 10 SEPT. De carpoolwisselstrook bij Diemen wordt op 12 oktober voor alle spitsverkeer opengesteld. In de ochtendspits zal het gaan om verkeer uit de richting Flevoland, 's avonds om verkeer van Amsterdam naar 't Gooi. Vrachtwagens mogen in verband met de verkeersveiligheid geen gebruik van de wisselstrook maken. De komende vier weken wordt de strook aangepast wat betreft de bewegwijzering, de verkeersborden en de wegmarkeringen. Het ministerie van verkeer en waterstaat verwachtte de carpoolwisselstrook al deze maand voor alle spitsverkeer open te kunnen stellen. Een onderzoek naar de gevolgen van de ombouw duurde echter langer dan voorzien.