Aantal hbo'ers dat werk zoekt stabiliseert zich

ROTTERDAM, 10 SEPT. Het aantal werkzoekende pas afgestudeerde studenten met een hogeschooldiploma stabiliseert zich. Net als vorig jaar is acht procent van de HBO'ers anderhalf jaar na het afstuderen op zoek naar werk. Dit blijkt uit onderzoek van de HBO-Raad onder 25.000 studenten die in 1991/1992 afstudeerden. Ruim 14.000 studenten vulden het vragenformulier in. De onderzoekers constateren dat onder de technische en economische opgeleiden de werkloosheid toeneemt. Anderzijds stellen ze vast dat het aantal werkloze HBO'ers met een pedagogische, een sociaal-agogische en een kunst opleiding langzaam daalt, al zit nog steeds 28 procent van de gediplomeerden uit de kunstsector zonder werk. Verder blijkt dat vrouwen vaker dan mannen een baan hebben waarvoor geen HBO-opleiding is vereist.