Vrijdag 9; Lekkend monumentje

In navolging van de kabinetten-Lubbers heeft ook de nieuwe regering de internationalisering van de kunsten hoog in het vaandel. Het streven is 'meer aandacht voor internationale culturele activeiten', aldus het regeerakkoord.

De in 1993 opgerichte Mondriaan Stichting heeft de taak om bijvoorbeeld musea financieel bij te staan die straks in het buitenland hun eigen tentoonstellingen willen laten zien. De Mondriaan Stichting draagt ook de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelneming aan buitenlandse biënnales. De Rijksdienst Beeldende Kunst, die daar de afgelopen tien jaar voor tekende, doet voorlopig nog het voorbereidende werk.

Inmiddels is bekend dat Nederland voorlopig alleen zal deelnemen aan de biënnale van Venetië. Aan de biënnale van Johannesburg, interessant gezien de recente politieke omwenteling, zullen het Stedelijk Museum in Amsterdam en OCW “een bescheiden bijdrage”, leveren, aldus OCW. Sao Paulo, Sydney en Istanbul schieten er bij in, hoewel de Rijksdienst heeft berekend dat Nederland met een vierjaarlijks budget van 1,25 miljoen gulden zijn beeldende kunst op vijf continentale biënnales zou kunnen presenteren.

Venetië, vanwege zijn lange geschiedenis en statelijke vertegenwoordigingen in tientallen landenpaviljoens, is een 'onontkoombare' biënnale. Volgend jaar viert men daar het honderdjarig bestaan en reken maar dat de deelnemende landen er goed voor de dag willen komen. Directeur Jean Clair wil op de hoofdtentoonstelling vooral terugblikken op de biënnale-geschiedenis en we weten ook al welke eigentijdse kunstenaars Amerika, Duitsland en Frankrijk in juni 1995 naar Venetië zullen afvaardigen.

Hier weet men nog van niks. Over een maand hoopt de Mondriaan Stichting de naam van de biënnale-commissaris prijs te geven, een museumdirecteur of hoofd van een semi-culturele instelling. Over twee maanden hoopt men het tentoonstellingsplan van die commissaris in ontvangst te kunnen nemen, waar zich dan vervolgens het stichtingsbestuur over gaat buigen.

Is dat niet wat laat? Nee, zegt de stichting, we handelen te vroeg, want het ministerie van OCW heeft de benodigde drie à vier ton niet toegezegd en we hebben er zelf geen geld voor. Inderdaad, OCW blijkt nog niet te weten of, wanneer en hoeveel geld er beschikbaar komt. Structureel zal de bijdrage in elk geval niet zijn, waarschuwt een woordvoerder.

Afgelopen week is, grotendeels op kosten van sponsors, een begin gemaakt met de restauratie van het Nederlandse paviljoen in Venetië, ontworpen door Gerrit Rietveld. Een lekkend, ruïneus monumentje zou de Nederlandse 'aandacht voor internationale culturele activiteiten' als biënnales uitmuntend hebben weerspiegeld.

    • Marianne Vermeijden