Vierde groep in race om licentie mobiele telefonie

DEN HAAG, 9 SEPT. Een nieuw, voor tweederde uit Nederlandse partijen bestaand consortium heeft zich gemeld als kandidaat voor de tweede licentie voor mobiele, digitale telefonie. De groep gaat ervan uit de komende jaren 600 tot 800 miljoen gulden te investeren in een zogeheten GSM-net, waarmee het de concurrentie aanbindt met PTT Telecom.

Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Den Haag waar het consortium zich presenteerde. Grootste partij in en initiatiefnemer tot het consortium is DeTeMobil, een volle dochter van Deutsche Telekom, Europa's grootste telecommunicatiebedrijf.

De Nederlandse partners in GSM Nederland NV, zoals de combinatie heet, zijn de RCC-groep (automatisering), SNT Holding (telefoondiensten), dagbladconcern De Telegraaf, bouwprojectbureau Starke Diekstra en de bouwbedrijven Ballast Nedam, BAM Bredero en Kondor Wessels. Samen houden zij 65 procent van de aandelen. Het buitenlandse belang berust bij het Britse Mobile Systems International en DeTeMobil.

De directie van GSM Nederland weigerde gisteren een preciezer verdeling noch de omvang van het ingebrachte kapitaal te noemen. Het consortium onderhandelt nog met een “strategische partner”, die een “aanzienlijk minderheidsbelang” zou moeten krijgen. Van de beoogde partij werd slechts bekendgemaakt dat zij Nederlands is, geen bank en niet genoteerd op de beurs.

In de race om de tweede GSM-licentie, waarvoor Verkeer en Waterstaat begin deze maand de inschrijving opende, nemen ten minste drie andere consortia deel. Die zijn alle gegroepeerd rondom een grote Nederlandse bank. ABN Amro heeft met Radio Holand Cellular Services, energiebedrijven, Nationale Investeringsbank, Heidemij en de telecombedrijven AirTouch International en Cable & Wireless NL-tel gevormd, ING Bank werkt samen met het Britse Vodafone in MT-2 en de Rabobank doet samen met Getronics een poging de vergunning in de wacht te slepen. Op 1 april volgend jaar kent minister Jorritsma de licentie voor exploitatie van het tweede GSM-net toe.

Algemeen directeur van GSM Nederland is dr. ir. P.J.K. Langendam, die de afgelopen zes jaar directiefuncties vervulde bij PTT Telecom, het inmiddels opgeheven PTT Contest en PTT Post. Technisch directeur is ir. M.W. Dijken, eveneens afkomstig van PTT Telecom waar hij onder meer betrokken was bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe diensten, zoals GSM.

De directie van GSM Nederland beklemtoonde gisteren dat voor bouw, onderhoud en exploitatie “geen kennis hoeft te worden weggekocht bij PTT Telecom”. DeTeMobil, met 750.000 abonnees de grootste exploitant van GSM-netten te wereld, zal de vereiste kennis en ervaring inbrengen en zich bekommeren om de opleiding van Nederlands personeel.

De markt voor mobiele telefonie groeit snel en geldt als zeer lucratief. PTT Telecom exploiteert sinds 1 juli van dit jaar een GSM-net waarvan nu zo'n 25.000 abonnees gebruikmaken. Het bedrijf verwacht dat dit net over enkele jaren meer gebruikers telt dan de oudere en beperkte autotelefoonnetten ATF-2 en -3, die samen enkele honderdduizenden abonnees hebben.

GSM Nederland verwacht binnen drie maanden na toewijzing van de licentie operationeel te kunnen zijn. Wettelijk is vastgelegd dat de mededinger van PTT Telecom gebruik mag maken van diens GSM-infrastructuur omdat de concurrentie-achterstand anders te groot is.