Sterk winstherstel Nijverdal-Ten Cate

Koninklijke Nijverdal-Ten Cate heeft in het eerste halfjaar van 1994 een winst gerealiseerd van 14,3 miljoen gulden tegen 7,1 miljoen gulden in hetzelfde tijdvak van 1993. De omzet daalde enigszins van 559 miljoen gulden tot 542 miljoen. Het bedrijfsresultaat van 24,6 miljoen gulden was duidelijk beter dan in de tweede helft van 1993 (16,8 miljoen), maar bereikte nog niet het niveau van het eerste halfjaar van 1993 (31,7 miljoen).

Het winstherstel kwam vooral tot stand door herstel bij de Griekse textielondernemingen en het ontbreken van de noodzaak om voorzieningen te treffen (in 1993 7 miljoen na belastingen). De raad van bestuur verwacht dat de winststijging zich in het tweede halfjaar zal voortzetten.