STELLINGEN

Het gebruik van zogenaamde 'maanpakken' bij het opruimen van asbestvezels lijkt overdreven wanneer kleuters binnen een afstand van één meter daarbij mogen toekijken.

Gert Dorenbos, Rijksuniversiteit Groningen

De opvatting van Jung dat psychologen 'de archeologen van de geest' zijn was hopelijk niet gebaseerd op de opgravingsmethoden van de laatsten, aangezien archeologische opgravingen meestal - noodgedwongen - destructief van aard zijn.

F.M. Edens, Rijksuniversiteit Groningen

Promoveren is bevallen en opstaan.

P.T.R. van Suijlichem, Rijksuniversiteit Groningen

Het ontwerpen van een regeling over de grenzen die gelden bij het aannemen van relatiegeschenken door ambtenaren, maakt de invoering van zo'n regeling reeds goeddeels overbodig, omdat hieruit al blijkt dat men zich van grenzen op dit gebied bewust is.

C.A. Schreuder, Rijksuniversiteit Groningen

Wanneer de media een griepgolf aankondigen of van een griepepidemie spreken stijgt het ziekteverzuim méér dan op medische gronden annemelijk is, wat aangeeft dat een deel van het verzuim geen medische, maar een psychologische achtergrond kent.

Liliane Hopstaken, Rijksuniversiteit Groningen