'Rotterdamse politie meet met twee maten'

ROTTERDAM, 9 SEPT. Burgemeester Peper wil geen disciplinaire maatregelen treffen tegen politiecommissaris H. Jansen, die vorige week door de rechter werd veroordeeld omdat hij een blaastest had geweigerd.

Het besluit stuit op kritiek van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP), die meent dat de leiding van regiokorps Rotterdam / Rijnmond met twee maten meet. ACP-woordvoerder H. van Erp: “Rotterdam stelt zich, zeker het laaste jaar, heel stringent op tegen agenten die een misstap begaan, omdat agenten een voorbeeldfunctie hebben. Maar die politiek lijkt alleen voor de lagere rangen te gelden. Dit jaar zijn in Rotterdam al zo'n vijf agenten ontslagen omdat ze met de rechter in aanraking kwamen, terwijl de commissaris totaal niet wordt gestraft. Het riekt nogal naar klassejustitie.”

Een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond (NPB) gaat maar ten dele mee in de kritiek van de ACP. “Wij hopen dat de afweging die in het geval van de commissaris is gemaakt, ook geldt voor lagere rangen”, aldus de woordvoerder van de NPB.

Burgemeester Peper heeft korpschef Hessing geadviseerd van verdere stappen tegen de commissaris af te zien. Hij wijst op de goede staat van dienst van Jansen, de zware straf die hem al door de rechtbank is opgelegd en de schadelijke publiciteit die de affaire heeft opgeleverd. Wel zou er een “zeer indringend gesprek” hebben plaatsgehad tussen de korpsbeheerder en de commissaris. Jansen werd vorige week veroordeeld tot een boete van 3.000 gulden, een jaar voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid en twee weken voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij deelnemen aan een verkeerscursus.

De woordvoerder van de Rotterdamse politie wil aan de affaire verder geen woorden vuil maken. “De rechter heeft geoordeeld, de commissaris is gestraft, de burgemeester heeft gesproken. Daarmee is voor ons de kous af”, aldus de woordvoerder, die geen vergelijkbare gevallen wil opzoeken “omdat iedere zaak uniek is”. Volgens de politiebonden bestaat er geen standaard-maatregel voor dit soort gevallen. Alleen als een agent een misdrijf begaat dat zo zwaar is dat de officier van justitie hem in verzekering stelt, volgt automatisch ontslag.

Commissaris Jansen, die leiding geeft aan de Centrale Recherchedienst, werd op 14 augustus in Vlaardingen aangehouden toen hij na bezoek aan een tuinfeest met zijn auto in een greppel reed. De commissaris zei van plan te zijn de auto op te halen, zodat zijn vrouw hem naar huis kon rijden. Hij beschouwde zichzelf daarom niet als verkeersdeelnemer en weigerde een blaastest. De verbalisanten verklaarden evenwel te hebben waargenomen dat het hele gezin met autogordels om in de auto zat.