Personalia

De Koninklijke/Shell Prijs 1994 (50.000 gulden) voor een geheel oeuvre gaat naar prof.dr. H. Daalder, emeritus hoogleraar aan de faculteiten rechtsgeleerdheid en sociale wetenschappen van de Rijksuniversiteit in Leiden. Daalder kijgt de prijs voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de politieke wetenschap in Nederland en Europa. Hij was een van de grondleggers van het European consortium for Political Research (ECPR).