Nieuw Daf stort geld in fonds ondersteuning werknemers

EINDHOVEN, 9 SEPT. Daf Trucks in Eindhoven neemt medio oktober de verplichting om geld te storten in het ondersteuningsfonds van de werknemers over. Daarmee is nog een bedrag gemoeid van ongeveer drie miljoen gulden, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Bij het faillissement van het oude Daf in maart 1993 was er geen geld voor een sociaal plan ten behoeve van de ontslagen werknemers. In overleg met de vakorganisaties werd destijds een ondersteuningsfonds in het leven geroepen. De werknemers die in dienst kwamen van het nieuwe Daf storten daarin gedurende twee jaar 5 tot 10 procent van hun loon. Het fonds is met name bedoeld om ontslagen werknemers die uiteindelijk op bijstandsniveau uitkomen een aanvullende uitkering te verstrekken.

De ondernemingsraad heeft er het afgelopen jaar verscheidene keren bij Daf op aangedrongen die werknemersbijdrage over te nemen. De verplichting om een deel van het inkomen af te dragen duurt nog tot maart 1995. Nu het financieel weer beter gaat met het bedrijf, heeft Daf besloten de regeling de laatste vijf maanden over te nemen. Daf heeft gedurende het eerste half jaar van 1994 een winst geboekt van bijna 40 miljoen gulden.

Bij de beslissing heeft ook een rol gespeeld dat een groter beroep wordt gedaan op de werknemers. “De produktie wordt voor het eind van het jaar opgevoerd tot 60 vrachtauto's per dag. Dat betekent dat van de mensen een grotere inzet wordt verwacht. Daar mag best iets tegenover staan”, aldus de zegsman van de Eindhovense vrachtwagenproducent.

Het ondersteuningsfonds beschikt medio volgend jaar mede dank zij een aantal andere donaties over een bedrag van ongeveer 20 miljoen gulden. Het fonds ligt op dit moment nog in de clinch met het ministerie van financiën. De belastingdienst heeft namelijk laten weten dat uitkeringen aan ex-werknemers van Daf normaal worden belast. Het bestuur van het fonds is er altijd vanuit gegaan dat dit niet het geval zou zijn.