Nederland hoog op ranglijst lastendruk

LUXEMBURG, 9 SEPT. Nederland neemt de derde plaats in op de ranglijst van de collectieve lastendruk in de Europese Unie. Vorig jaar droegen alle belastingen en sociale premies voor 47,9 procent bij aan het Nederlandse bruto nationaal produkt. Alleen in Luxemburg en Denemarken was het niveau nog hoger (respectievelijk 52,7 en 49,1 procent van het bnp.

Dit heeft Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie meegedeeld. Het Verenigd Koninkrijk en Portugal staan onderaan met een lastendruk van ruim 30 procent als bijdrage aan het bnp.

Eurostat heeft geen gegevens over de collectieve lastendruk in Griekenland en Spanje kunnen krijgen. Gemiddeld was de bijdrage van belastingen en sociale lasten in de overblijvende tien lidstaten aan het gezamenlijk bruto nationaal produkt 41,1 procent. In 8 van deze 10 lidstaten steeg de druk. Het Verenigd Koninkrijk liet een daling zien met 1,6 procent, in Frankrijk was sprake van stabilisatie.

Het gemiddelde aandeel van de sociale lasten was in de tien lidstaten waarvan gegevens bekend zijn 15,2 procent van het bnp. Sinds 1991 is dit gemiddelde constant toegenomen: met 0,9 procentpunt dat jaar, met 0,5 in 1992 en 0,4 procentpunt in 1993. Vooral de sociale lasten namen toe: 15,2 procent van het bnp in de tien lidstaten in 1993 tegen 13,9 in 1990. De belastingdruk bedroeg vorig jaar gemiddeld 25,9 procent - net als in 1992 - tegen 25,4 procent in 1990. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Portugal daalde de belastingdruk, de overige 7 lidstaten lieten een stijging zien.

Belastingen en sociale lasten in procenten van het bnp:Luxemburg 52,7 Denemarken 49,1 Nederland 47,9 België45,2 Frankrijk 43,0 Italië42,3 Duitsland 42,1 EU-gemiddelde 41,1 Ierland 37,1 Portugal 32,4 Ver. Koninkrijk 31,9