Mitterrand houdt vast aan afstand tot Navo

PARIJS, 9 SEP. President Mitterrand blijft vasthouden aan de door president De Gaulle ingezette lijn om de Franse defensie op afstand van de NAVO te organiseren. Overleg is goed, maar van herintreding in de militaire structuur is geen sprake. “Ministers van defensie sterven van verlangen om aan dat soort conclaaf mee te mogen doen waar zij belangrijke mensen kunnen ontmoeten. Ik heb goed gevonden dat de heer Léotard naar Sevilla gaat, maar ik heb geweigerd de chef-staf mee te laten gaan. Ik wil niet dat men uit ons gedrag de conclusie trekt dat wij weer willen toetreden. Daar verzet ik mij formeel tegen.”

Met zijn woorden, in het tweede deel van zijn uitvoerige vraaggesprek met Le Figaro, zet het Franse staatshoofd een aantal puntjes op de i. In de eerste plaats geeft hij aan dat minister van defensie Léotard geen stap zonder zijn toestemming kan zetten op het NAVO-pad. Ten tweede laat hij weten dat minister-president Balladur het wel met hem eens is, al wil ook hij wat vaker overleggen met de NAVO-ministers.

De premier en zijn minister van defensie krijgen ook een plaagstootje met betrekking tot Rwanda. Mitterrand geeft te kennen dat hij de Operatie Turquoise heeft gewild, dat minister Juppé van buitenlandse zaken het direct met hem eens was en dat Balladur en Léotard nogal wat mitsen en maren hadden.

Het grootste collegiale respect betuigt Mitterrand jegens Gorbatsjov, al heeft die miskend dat men een eenmaal begonnen revolutie niet kan stilzetten, en aan Kohl. Over de Duitse bondskanselier zegt Mitterrand dat hij “ver boven de reputatie staat die men hem toedicht, met name bij mijn sociaal-democratische vrienden”. Zijn vriendschap met Kohl heeft alle uitstaande Frans-Duitse verschillen van mening kunnen oplossen.

Mitterrand bestrijdt dat ex-Joegoslavië juist voor Europa een fiasco is geworden.