Mens en bedrijf

C. van Lede is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Bank. Secretaris is geworden M. Albrecht. De functies kwamen vrij door het aftreden van J. Alberdingk Thijm en F. Sickinghe.