Luchtmacht wil minder F 16's op Villafranca

DEN HAAG, 9 SEPT. De luchtmacht wil dat het aantal Nederlandse F 16 gevechtsvliegtuigen voor acties boven Bosnië drastisch wordt beperkt omdat de kosten voor de operatie te hoog oplopen.

Nu zijn er nog zestien F16's op de basis Villafranca in Italië en twee toestellen in Nederland die op afroep binnen vierentwintig uur beschikbaar kunnen zijn. Het aantal op de basis Villafranca wil de luchtmacht terugbrengen tot zes. “Als het zo doorgaat met oplopende kosten van de operatie (dit jaar 69,1 miljoen) komen andere plannen in gevaar”, aldus de bevelhebber vanm de luchtmacht, luitenant-generaal H. Manderfeld.

Vandaag bezoekt minister van defensie Voorhoeve Villafranca om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de Nederlandse inspanningen. De Spaanse en Belgische luchtmacht overwegen om zelf vliegtuigen naar Italië te sturen voor de handhaving van het vliegverbod boven Bosnië en om ingezet te worden als VN-troepen op de grond in Bosnië gevaar lopen. Naast gevechtsvliegtuigen op vliegdekschepen staan op bases in Italië in totaal 114 gevechts- en verkenningsvliegtuigen voor de acties boven Bosnië. De Italiaanse regering wil niet dat er meer toestellen komen. Indien Spanje en België besluiten zelf vliegtuigen te sturen, zou een gedeelte van het Nederlandse squadron kunnen vertrekken, aldus de luchtmacht. Een definitief besluit wordt binnenkort verwacht.

Vanuit Italië reist minister Voorhoeve door naar het voormalige Joegoslavië. Een aantal landen dreigt zijn bijdrage aan de VN-vredesmacht in Bosnië terug te trekken als een vredesregeling nog veel langer uitblijft en de gevechten doorgaan. De VN wordt dan teveel partij in het conflict, zo menen de regeringen van die landen. Nederland zal voorlopig aanwezig blijven “zolang Nederlandse troepen daar een nuttige bijdrage kunnen leveren”, aldus een woordvoerder van Defensie.

Tijdens een kort debat in de Tweede Kamer herhaalde minister van buitenlandse zaken Van Mierlo gisteren dat Nederland tegen het opheffen van het embargo van Klein-Joegolsavië is. De vijf landen van de Contactgroep voor het voormalige Joegoslavië willen de Veiligheidsraad aanbevelen om het embargo te versoepelen omdat Belgrado met de Serviërs in Bosnië heeft gebroken.

    • Willebrord Nieuwenhuis