Kampvuur

Getuige haar recensie van mijn Kampvuren in de dessa heeft Janet Luis niet kunnen lachen om mijn satirische passages over bekende Nederlandse reisauteurs. Aan haar opinie zal ik verder niet tornen, al vind ik het vreemd dat het kerngegeven - de oplopende wrijving tussen een reisjournalist en een fotograaf - zelfs niet genoemd wordt. Er zit me iets ander dwars. Een bekende Nederlander heeft ooit gezegd dat een mens wel recht heeft op zijn eigen mening maar niet op zijn eigen feiten. Het simpele feit is dat Kampvuren in de dessa een roman is, en geen verhalenbundel zoals Luis meedeelt. Hoe verzint ze het? Zo avantgardistisch is het toch niet om een roman in hoofdstukken te verdelen. Vermoedelijk heeft ze alleen naar het satirische tweede hoofdstuk gekeken en toen het overijlde besluit genomen mijn kampvuur meteen uit de blazen.

Naschrift Janet Luis: Het is mij niet ontgaan dat in alle vier verhalen, of hoofdstukken, van Kampvuren in de dessa dezelfde hoofdpersoon figureert en dat er een duidelijke samenhang tussen te bespeuren valt. Dat is bij verhalenbundels wel vaker het geval. Maar een dwingende structuur die de vier verschillende episoden tot een hecht geheel smeedt, tot een roman, heb ik niet kunnen ontdekken. Of is het een roman omdat het boek in de flaptekst als een roman wordt aangeduid? Mijn oordeel over Kampvuren in de dessa zou overigens niet anders zijn uitgevallen als ik het wèl als een roman had gelezen.

    • Gerrit Jan Zwier