Kamer ratificeert dopingverdrag

DEN HAAG, 9 SEPT. De Tweede Kamer heeft gisteren de Europese Overeenkomst ter bestrijding van doping geratificeerd. Daarmee conformeert Nederland zich aan de richtlijnen tot bestrijding van doping in de sport, die vijf jaar geleden in Straatsburg zijn opgesteld. Samen met elf andere Europese landen tekende Nederland de overeenkomst in maart 1992 al onder voorbehoud.

Enkele kamerleden drongen bij staatssecretaris Terpstra van sport wel aan er voor te zorgen dat de privacy van de sporter wordt gewaarborgd. Ook gaven de parlementariërs blijk van hun onvrede over de weinig democratische wijze waarop het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de lijst van verboden middelen samenstelt. “Het zal moeilijk zijn doping uit te bannen, maar naarmate meer landen de overeenkomst ondertekenen neemt de internationale druk steeds meer toe in de strijd tegen doping”, antwoordde Terpstra.