Kamer: druk op Singapore om Van Damme

DEN HAAG, 9 SEPT. De buitenlandwoordvoerders van PvdA, VVD, CDA en D66 in de Tweede Kamer zouden vanmiddag bij de ambassadeur van Singapore druk uitoefenen om de executie van de Nederlander J. van Damme in dat land te voorkomen.

M. Seet-Cheng, ambassadeur van Singapore in Brussel en tevens geaccrediteerd in Den Haag, nodigde de Tweede-Kamerleden uit voor een lunch, officieel los van de zaak-Van Damme. De Nederlandse zakenman is in Singapore wegens drugssmokkel tot de doodstraf veroordeeld. De 59-jarige Van Damme, een voormalige informant van de Centrale Recherche Informatiedienst die sinds 1976 in Nigeria woonde, kan in principe op zeer korte termijn worden opgehangen. In een brief die Van Damme kortgeleden aan de Volkskrant heeft geschreven, zegt hij ervan overtuigd te zijn dat hij in de val is gelokt door Nigeriaanse criminelen, nadat die erachter waren gekomen dat hij voor de CRI werkte.

bpDe Tweede-Kamerleden hopen dat 'omzichtige' druk op de ambassadeur tot een zodanige vertraging zal leiden dat Van Damme zijn zestigste verjaardag (volgend jaar) nog in gevangenschap kan doorbrengen. In Singapore wordt bij veroordeelden van zestig jaar en ouder de doodstraf niet meer ten uitvoer gebracht. Eind juli diende ook koningin Beatrix nog een verzoek in bij de Singaporese president om het doodvonnis tegen Van Damme niet ten uitvoer te brengen.

xpHet Europees Parlement nam gisteren een nieuw initiatief om Van Damme van de strop te redden. Voorzitter Hänsch van het Europees Parlement, C. Hänsch, stuurde een telegram naar de president van Singapore met het verzoek de straf niet uit te voeren. Hänsch handelt op initiatief van de mensenrechtencommissie van het parlement, waar de Nederlandse Europarlementariër L. van Bladel (PvdA) deel van uitmaakt. Eerder vroeg het Europees Parlement de Europese Raad van Ministers om in Singapore aan te dringen op omzetting van de doodstaf in een andere straf. Van Bladel wil dat de kwestie zoveel mogelijk buiten de publiciteit wordt gehouden, omdat de Singaporezen erg gevoelig zijn voor gezichtsverlies.