Jorritsma: opschorting van inspraak Betuwelijn

DEN HAAG, 9 SEPT. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) heeft gehoor gegeven aan de oproep van een aantal landelijke en provinciale milieuorganisaties om de tracéprocedure voor de Betuwelijn op te schorten.

De milieuorganisaties stelden deze zomer dat het geen zin had met de besluitvorming door te gaan, toen tijdens de formatie een herziening van de goederenspoorlijn op hoofdlijnen aan de orde was.

Jorritsma schrijft de Tweede Kamer nu dat de inspraak- en reactieronde op het zogeheten voorontwerp-tracébesluit - een uitwerking van de Betuwelijn op bestemmingsplanniveau - “tot nader bericht wordt opgeschort”. Dit vloeit volgens haar voort uit het regeerakkoord, waarin een half jaar wordt uitgetrokken voor onderzoek naar noodzaak, mogelijke alternatieven en andere uitvoeringswijzen van de Betuwelijn.

De inspraakronde die nu is opgeschort begon in juni. Omwonenden en lagere overheden konden voorlichting krijgen, bezwaar aantekenen en hun reactie geven. Het ging om een extra, niet wettelijk voorgeschreven inspraak- en reactieronde. De gezamenlijke actiegroepen tegen de Betuwelijn vreesden dat de inspraakronde was bedoeld om omwonenden onvolkomenheden uit het voorontwerp-tracébesluit te laten halen. Zij hebben verheugd gereageerd op het besluit van Jorritsma. Op dit moment liggen de schriftelijke reacties op het voorontwerp-tracébesluit en de resultaten van de hoorzittingen ter visie op gemeente- en provinciehuizen.

Op dit moment liggen de schriftelijke reacties op het voorontwerp-tracébesluit en de resultaten van de hoorzittingen ter visie op gemeente- en provinciehuizen.