Janus Secundus 2

In zijn bespreking van Guépins boek over Janus Secundus betreurt Jean-Pierre Rawie dat de Basia van Janus Secundus nooit in het Nederlands zijn vertaald.

Dat is niet geheel juist. Er zijn vertalingen o.a. van Jacob Westerbaan (17de eeuw), A.W. Engelen (1830) en van J.H. Scheltema (1902), alle in eigentijds Nederlands. Het liefst is mij de vertaling van de Groninger student Adrianus Walraven Engelen, die in het jaar 1830 zijn juridische studie afrondde, de 'Kusjens' vertaalde en vervolgens als sergeant van de vrijwillige Flankeurscompagnie van Groninger studenten tegen de Belgen optrok. Menig student, is ons gerapporteerd, had de 'Kusjens' in zijn knapzak. Ook ik las, als gemobiliseerd student, in 1939 mijn prachtexemplaar (goud op snee, in hoesje), terwijl een bijpassend meisje met haar 'purpren lippenreetjens' en 'golvend boezemmalsch' het bijbehorende tegenspel bood. Geen slechte lectuur voor een beginner. Engelen zelf (1805-1890) bleef ongetrouwd, dat wel.

    • W.A. Hofman