FNV: verzekeringen in CAO regelen

AMSTERDAM, 9 SEPT. Het afsluiten door bedrijven van collectieve ziektekostenverzekeringen, ook voor ziekenfondsverzekerden, kan onderdeel worden van de CAO-onderhandelingen als dit verschijnsel blijft toenemen. Voorlopig dienen ondernemingsraden zich nadrukkelijker te bemoeien met het afsluiten van dergelijke verzekeringen tussen de werkgever en de verzekeraar.

Dat zei FNV-bestuurder H. Muller gisteren bij de presentatie van de brochure 'Van zorg verzekerd'. Daarin wordt een voorkeur uitgesproken voor contracten tussen bedrijven en regionaal georiënteerde verzekeraars. Een van de argumenten daarvoor is dat regionale verzekeraars in de ogen van de FNV op lange termijn beter in staat zijn de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden. De FNV meent dat landelijk opererende verzekeraars zoals Zilveren Kruis en Univé minder in staat zijn een krachtige onderhandelingspositie in te nemen tegen de hulpverleners in de regio, zoals medici en ziekenhuizen, omdat hun verzekerden over het hele land verspreid zijn.

In principe is de FNV tegen collectieve contracten, omdat die werknemers voordelen bieden ten opzichte van andere groepen in de bevolking. De voordelen die collectieve contracten bieden, moeten door andere groepen verzekerden, zoals chronisch zieken en werklozen, in de vorm van hogere premies of kwalitatief slechtere medische voorzieningen worden opgebracht, aldus Muller. “Gezondheidszorg moet je in principe regelen voor de hele bevolking. Als je ziet dat dit niet gebeurt, moet je de ontwikkelingen niet overlaten aan werkgevers en verzekeraars”, verklaarde Muller de bemoeienis van de FNV.

Hij wees erop dat de collectieve ziektekostenverzekering aan belang wint als het kabinet doorgaat met het plan om tandheelkunde voor volwassenen en fysiotherapie uit het ziekenfondspakket te schrappen. De FNV blijft zich daartegen verzetten, maar zonodig zal ze ondernemingsraden aansporen via collectieve contracten de schade te beperken. Ondernemingsraden zijn nu nog zelden betrokken bij het afsluiten van deze contracten.