Een op vier bedrijven in het rood

ROTTERDAM, 9 SEPT. Eén op de vier ondernemingen zat vorig jaar in de rode cijfers, blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepresenteerd. De rentabiliteit van de grote ondernemingen in Nederland is vorig jaar gedaald tot 10,4 procent.

Volgens het CBS is de rentabiliteit vorig jaar op een dieptepunt gekomen. De afgelopen tien jaar lag de rentabiliteit niet op zo'n laag niveau. In 1989 bedroeg de rentabiliteit nog ruim 18 procent. Het jaar daarop zakte dat onder de 15 procent. In 1992 was de rentabiliteit gedaald tot ruim 11 procent om in 1993 op een dieptepunt te belanden.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat een op de vier ondernemingen in het rood staat en in totaal 8 miljard gulden verlies lijden. Het resultaat van de winstgevende ondernemingen becijfert het CBS op 36 miljard gulden. Het gezamenlijke netto resultaat over 1993 komt daarmee op 28 miljard gulden. Een daling van 1 miljard ten opzichte van 1992.

Aan de afname van de netto winst ligt een forse daling van de bedrijfsresultaten met 2,7 miljard ten grondslag. Dit lagere resultaat wordt gecompenseerd door een groei van de financiële resultaten met 0,5 miljard en een vermindering van de belastingafdrachten met 0,7 miljard gulden.

Van de totale netto winst is 17 miljard gulden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het restant van 11 miljard is aan het eigen vermogen toegevoegd. Volgens het CBS stijgt hierdoor de verhouding tussen eigen en totaal vermogen van 36,9 procent in 1992 naar 37,5 procent in 1993. Het onderzoek van het CBS heeft betrekking op ruim 3500 ondernemingen met een balanstotaal van 10 miljoen gulden of meer. Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn daarbij buiten beschouwing gebleven.

De ontwikkeling in de bedrijfstakken dienstverlening en transport wijkt wat betreft rentabiliteit af van het gemiddelde. In de transportbranche was de netto winst en rentabiliteit op hetzelfde overigens lage niveau van 8,5 procent. In de sector dienstverlening steeg de rentabiliteit van 14,2 procent tot 18,6 procent in 1993.