Correcties & Aanvullingen

Officierseed

In de krant van donderdag 8 september (Eed van officier in naam van Allah, pagina 2) is de inhoud van de officierseed, die overigens niet alleen door officieren maar al enig jaren ook door alle beroepspersoneel (en reserve-officieren) wordt afgelegd, niet correct weergegeven. De eed luidt als volgt: “Ik zweer (beloof) trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten, en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik).”

Amal

In de krant van woensdag 7 september ('Zorg' in Marokkaans tehuis was slaag, pagina 7) wordt J. Krist opgevoerd als 'hoofd van Amal'. Dat is niet juist; verantwoordelijk voor de gang van zaken in de inrichting Amal is M. Ouariachi.

Biedenkopf

In de krant van donderdag 8 september (Biedenkopf geeft Saksers troost en bemoediging, pagina 4) staat dat de premier van Saksen de 'boezemvijand' van Helmut Kohl was, totdat de kanselier hem in de jaren zeventig aan de kant zette als secretaris-generaal van de CDU. Die vijandschap ontstond echter nadat Kohl Biedenkopf opzij had gezet.