Artsen tegen verwijsplicht euthanasie

DEN HAAG, 9 SEPT. Het Nederlands Artsenverbond (NAV) wil van het kabinet een duidelijke uitspraak waaruit blijkt dat niemand verplicht is mee te werken aan euthanasie. De artsenorganisatie heeft principiële bezwaren tegen euthanasie en abortus.

Aanleiding om opheldering te vragen zijn de uitspraken van de hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dr. J. Verhoeff. Die kondigde onlangs aan dat hij bij het medisch tuchtcollege klachten wil indienen tegen artsen die weigeren te voldoen aan gerechtvaardigde verzoeken om euthanasie en die ook de betrokken patiënten niet willen doorverwijzen naar artsen die daartoe wel bereid zijn. Verhoeff wil daarmee duidelijk maken dat het aspect van doorverwijzen slecht is geregeld in de euthanasiewetgeving.

In een brief aan minister Borst (volksgezondheid) schrijft het Nederlands Artsenverbond dat euthanasie geen medische handeling en evenmin een algemeen erkende behandeling is. Euthanasie is zelfs strafbaar, tenzij de arts aannemelijk maakt dat er een situatie van overmacht is ontstaan. Het NAV meent dat er geen sprake kan zijn van een verwijsplicht voor artsen die niet aan euthanasie willen meewerken.