Surinaamse politici maken zich al op voor verkiezingen

PARAMARIBO, 8 SEPT. Ze hebben nog anderhalf jaar te gaan, maar de politici van de Surinaamse regeringscoalitie Nieuw Front maken zich nu al op voor de volgende verkiezingen - uit angst voor stemmenverlies.

Deze week hebben de leiders van de Nieuw Front-partijen - de creoolse NPS, hindoestaanse VHP, javaanse KTPI en sociaal-democratische SPA - vergaderd over een noodplan om ondanks de economische en politieke malaise zoveel mogelijk kiezers terug te winnen. De vier leiders van de Nieuw Front-partijen hebben afgesproken voortaan samen op pad gaan en zich niet meer afzonderlijk op de politieke podia te presenteren. Op de bijeenkomsten die zij de afgelopen dagen hebben gehouden was 'samenwerking en eenheid' de rode draad.

De schrikreactie van de politici volgt op een onderzoek van de Stichting IDOS, verbonden aan de Academie voor Hogere Kunst en Cultuur, naar de politieke voorkeur van de Surinamers. Uit het opinieonderzoek bleek dat indien er nu verkiezingen zouden worden gehouden, de NPS van president R. Venetiaan slechts vijf procent van de stemmen zou krijgen, de VHP 3 procent, de Nieuw Front combinatie slechts één procent. In vergelijking met de verkiezingen in 1991 zou het Nieuw Front een verlies lijden van liefst 42 procent.

Ook de oppositiepartijen lopen terug, zij het een stuk minder. Het progressieve DA '91 verliest 2 procent, de NDP van ex-legerleider Desi Bouterse vijf procent. DA '91 zou nu 15 procent van de stemmen krijgen, de NDP 21 procent. Veertien procent zou niet naar de stembus gaan terwijl 31 procent van de kiezers nog niet wist op wie zij zouden stemmen. Volgens vakbondsman F. Derby, tevens voorzitter van de SPA, bestaat die groep van 31 procent zwevende kiezers grotendeels uit weggelopen Front-stemmers.

Als oorzaak van het verlies voor de regeringspartijen wijzen waarnemers ondubbelzinnig op één factor: de sterk verslechterde economische toestand van de afgelopen jaren. Tal van organisaties verwijten de regering een incompetent economisch beleid. De uitvoering van het 'structureel aanpassingsprogramma' voor de economie verloopt met horten en stoten, de chaos in de samenleving wordt er vooralsnog alleen maar groter op. Een veertigtal bonden van landsdienaren is al twee weken in actie en volgens de leiding sluiten hoe langer hoe meer abtenaren zich aan. Honderden ambtenaren melden zich massaal ziek. De actievoerende 48 bonden dreigen dat als er voor 15 september geen oplossing bereikt is, een volledige staking zal volgen. Van de Surinaamse beroepsbevolking werkt ruim de helft bij de overheid.

Om de aanzwellende sociale onrust te keren heeft de regering onlangs wel besloten prijsbeteugelende maatregelen te treffen en goederen van de eerste levensbehoeften daarbij 'extra aandacht' te geven. Met de verbetering van het erbarmelijke wegennet is een begin gemaakt. Het begrotingstekort moet teruggedrongen worden en monetaire financiering moet vermeden worden, laten de Front-leiders niet na te herhalen.

De Surinaamse regering heeft inmiddels nog geen groen licht gegeven voor de toelating van de eerste groep van 2.500 Haïtiaanse vluchtelingen uit de Amerikaanse basis Guantánamo op Cuba, die een verblijf van zes maanden in Suriname krijgen. Er is nog een probleem met de sanitaire voorzieningen. Deze voldoen niet aan eisen die Suriname mede op advies van de Wereld Gezondheids Organisatie heeft gesteld.

NDP-voorzitter Bouterse grijpt ook deze affaire aan om de regering wanbeleid te verwijten. Door Amerikaanse militairen, die het kamp voor de Haïtianen komen inrichten, toe te staan zich vlakbij de luchthaven Zanderij te vestigen, levert de regering volgens Bouterse het land militair-strategisch uit aan buitenlandse mogendheden.

    • Leo Morpurgo