Restauratie Brabantse monumenten

DEN BOSCH, 8 SEPT. Het uit het einde van de veertiende eeuw/ begin vijftiende eeuw daterende kasteel Heeswijk bij Den Bosch en de vijfhonderd jaar oude Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda worden met voorrang gerestaureerd. Het kasteel zal tijdens de viering in 1996 van tweehonderd jaar provincie Noord-Brabant geheel in oude luister zijn hersteld. De kerk voor een deel. Daarvoor is acht à negen miljoen gulden nodig, exclusief bijdragen van rijk en gemeenten. Dat geld hoopt de Stichting Brabants Monumentenfonds van sponsors te krijgen. Dit is gisteren in Den Bosch meegedeeld door voorzitter mr. B.J. van Spaendonck van de stichting.

Zowel het kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther als de Grote Kerk in Breda hebben een bijzondere rol gespeeld bij of na het totstandkomen op 1 januari 1796 van Noord-Brabant als zelfstandige provincie: Bataafs Brabant. In het kasteel woonde een van de eerste gouverneurs, baron A.L.J. van den Bogaerde van Terbrugge. Kasteel Heeswijk was het middelpunt van oorlogen en ook werden er vredesverdragen getekend. In de Grote Kerk in Breda werd de eerste vergadering van de volksvertegenwoordiging van Bataafs Brabant gehouden. In de kerk is het mausoleum gevestigd van de Nassau's.

Bij het kasteel gaat het om de restauratie van de negentiende-eeuwse voorbouw. De rest is al gerestaureerd. De Grote Kerk in Breda kent veel achterstallig onderhoud. Bovendien is de natuursteen onder invloed van weer, wind en vervuiling ernstig aangetast. De totale restauratiekosten zijn geraamd op vijftien miljoen gulden. De stichting Grote Kerk hoopt daarvan met de sponsoractie 5,5 miljoen gulden binnen te krijgen.

Het tweede eeuwfeest, zo deelde gisteren voorzitter drs. P. May van de Stichting Noord-Brabant 200 jaar mee, wordt gevierd met een popconcert, een tentoonstelling van delen van het archief van het koninklijk huis in het Noordbrabants Museum in Den Bosch, een voetbaltoernooi, een essaywedstrijd onder scholieren, een musical en een luchtvaartshow.