Reinigingsdienst in Tilburg stopt overleg

TILBURG, 8 SEPT. De ondernemingsraad van het gemeentepersoneel van Tilburg heeft het overleg opgeschort met het college van B en W. Aanleiding daarvoor is een mogelijke reorganisatie bij de reinigingsdienst. Volgens bestuurder T. Jacobs van de ambtenarenbond AbvaKabo hebben B en W daarover geen overleg gepleegd. Hij spreekt van een “arrogante mentaliteit”. Jacobs zegt informatie te hebben dat het gemeentebestuur over enkele bezuinigingen al een principe-besluit heeft genomen, terwijl met het personeel niet is overlegd.

Keren B en W niet op hun schreden terug, dan sluit Jacobs stakingen niet uit. “De stakingsbereidheid bij de reinigingsdienst en ook bij de brandweer is aanwezig”, aldus de vakbondsbestuurder. Vanmiddag werd het personeel van de dienst door de bonden ingelicht. Volgens secretaris L. Boel van het georganiseerd overleg is staking daarbij nog niet aan de orde.

Er zijn plannen om de reinigingsdienst, onderdeel van de milieudienst, òf te privatiseren òf onder te brengen bij het Samenwerkingsverband Midden-Brabant. Volgens Boel bevindt het overleg daarover zich nog in een beginstadium. Een woordvoerder van de gemeente noemt het “denkbaar” dat het aantal arbeidsplaatsen daardoor wordt verminderd, maar sluit ook niet uit dat de dienst taken van andere diensten overneemt waardoor het aantal arbeidsplaatsen niet zal worden aangetast. De woordvoerder ontkent dat er onvoldoende overleg is geweest. “De communicatie met het personeel is juist vrij intensief.”

Wethouder A. de Wolf (D66, personeelszaken) noemt het opschorten van het overleg “vervelend en onterecht”. Hij ontkent dat het college van plan is de reinigingsdienst te verkopen. De stakingsdreiging noemt hij voorbarig en onevenredig. “De reorganisatie verkeert pas in de onderzoeksfase. In december heeft besluitvorming plaats”, aldus De Wolf. Het is de tweede keer dit jaar dat het georganiseerd overleg het overleg met B en W opschort. De eerste keer ging het om een voorgenomen leeftijdsontslag bij de brandweer.