Rectificatie

In het artikel 'De vloek van Eva' (W&O, 14 juli) zijn zonder medeweten van de auteur illustraties uit het proefschrift vam Mw dr. J.P. Holm geplaatst. Tevens was het onderschrift onjuist. De illustratie geeft weer hoe de ruimte buiten en onder het ruggemerg benaderd kan worden. Bij de ruggeprik, die bij de bevalling wordt toegepast, is het onmogelijk, zoals de illustratie weergeeft, het ruggemerg te raken en/of te beschadigen.