Naakte paus

Toen ik in 1972 de nu overleden Vlaamse seksuoloog dr. Jos van Ussel eens vroeg waarom Rome haar misdadig pronatalistische dogma's niet loslaat zei hij: “Hoe meer katholieken, hoe machtiger de r.k. kerk: wat goed is voor het Vaticaan, is goed voor de wereld. Men denkt er niet in termen van moraal, maar van macht.”

Het kost het Vaticaan dikwijls eeuwen om nieuwe wetenschappelijke ideeën over te nemen. Hoe lang duurde het niet totdat het heliocentrische model werd geaccepteerd in plaats van het geocentrische, dus voordat de r.k. kerk erkende dat de aarde om de zon draait in plaats van de zon om de aarde? Hoe lang zal het nog duren voordat haar theocentrische visie wordt vervangen door een anthropocentrische, die kan evolueren tot een ecocentrische zienswijze?

Het idee dat condooms de garantie geven geen aids te krijgen of te verspreiden, was natuurlijk een geschenk van God voor de Moederkerk om haar taboe op het goed gemutst zijn te laten varen.

Maar wat doen de prelaten: zij houden unverfroren vast aan al hun leerstellingen! Het voorkomen èn het veilig afbreken van ongewenste zwangerschappen, een van de essentiële en bestrijdbare oorzaken van honger en armoede, blijven ze uitsluiten. Wim Kan: “Als je de sport niet beoefent, bemoei je dan ook niet met de spelregels!”

Italianen zijn terecht wereldberoemd om hun fantasie. Denk aan hun schrijvers, filmers, ontwerpers. Of aan hun mafia. Ook op het Vaticaan kan de Italiaanse verbeeldingskracht misdadige trekken krijgen. Je moet toch wel hooggeschoold zijn in gewetenloosheid èn schijnheiligheid, om in Kairo, via een voorbereidend comité, het bewerken van delegaties, en je eigen vertegenwoordigers op een Heilige Stoel, vroom je dwangneurotische refrein rond te zingen dat “verantwoord ouderschap wordt uitgeoefend doordat men het weloverwogen en edelmoedig besluit neemt een kinderrijk gezin groot te brengen (-) dat iedere huwelijksdaad uit zichzelf gericht moet blijven op het doorgeven van menselijk leven” etc. (Humanae Vitae,1968).

Dit fundamentalisme is een klassiek voorbeeld van instituutscriminaliteit. De 'onfeilbare' paus, een Pool, nota bene, die hier van weet, draagt hier minder kleren dan Jezus aan zijn kruis. Hij staat hier in zijn nakie.

    • Pek van Andel