Mechanische televisie

Ik weet niet wat de heer Lex Veldhoen verstaat onder beginnen met experimenten, wanneer hij in zijn artikel 'Mechanische televisie' (W&O, 4 aug.) zegt: “Philips begon pas in 1948 experimenten met elektronische televisie”.

Rond 1937 heb ik voor die tijd verbluffende demonstraties van elektronische televisie bijgewoond in het Philips' Natuurkundig Laboratorium. Er was daar een opname/uitzendstudio ingericht en, enkele honderden meters verder, een ontvangstruimte met een aantal TV-toestellen, zodat men gemakkelijk na kon gaan dat wat op de toestellen te zien was, ook werkelijk gebeurde. En alles ging elektronisch. Ik weet niet meer of de verbinding draadloos was of per kabel ging, maar dit is dunkt me geen werkelijk punt.

Al eerder wist ik als 15-jarige Eindhovense gymnasiast en fervent 'radio-amateur' een Nipkow-ontvanger te bouwen en Kerkhof's uitzendingen met veel moeite (spiraal- en draadsnelheidafstemming) te ontvangen (bevende, onduidelijke beelden met weinig contrast). Maar dit was onbelangrijk. De mechanische (niet de elektronische) televisie toonde aan dat niet alleen geluiden maar ook beelden draadloos konden worden overgebracht. Alleen daarom al mag 'mechanische televisie' niet als een 'technische mislukking' worden aangemerkt. De mechanische televisie werd achterhaald door de betere mogelijkheden van elektronische televisie, zoals zeilschepen werden achterhaald door stoom / motorschepen.

    • C.J.M. Aarts