Managers

De managers gaan de chaos te lijf die ze niet kunnen beheersen, want “de chaos in de wereld om ons heen ligt buiten ons bereik, maar wij kunnen de mensen in onze organisaties wel trainen om ermee om te gaan” zegt Robert Hersee (NRC Handelsblad, 31 augustus).

De armoe van de manager kon niet duidelijker onder woorden worden gebracht. Met trucs en slimmigheidjes de chaos bezweren, met knuppels en ballen de show stelen. De flexibiliteit van de manager dreigt soms de chaos zelf op te roepen, omdat veel managers geen benul hebben van de processen die ze moeten 'beheersen' met steeds nieuwe capriolen. Mijns inziens is een grondige herwaardering geboden van het opgejutte managersdom. Ik wil er daarom voor pleiten een Raad voor bewaking van Ethisch Management (REM) in het leven te roepen waar mismanagement aan de kaak kan worden gesteld. De REM-functie kan vergeleken worden met de in de advocatuur en geneeskunde heersende gewoonte medische en juridische adviseurs bij slecht functioneren tuchtrechtelijk tot de orde te roepen. Een instituut dat de kwaliteit van de professionele manager beschermt kan het bedrijfsleven tot voordeel strekken. Misschien leidt dit tot een herwaardering van wat tot de taken van de goede manager moet worden gerekend: geen acrobatiek, maar met beide benen op de grond weten waar je mee bezig bent in plaats van laten kijken in de kaarten van alweer een 'waar (gaan-we-met-z'n-allen-heen) zegster'.

    • W.G.M. Beemsterboer