Gronings plan voor 1000 nieuwe banen

GRONINGEN, 8 SEPT. De provincie Groningen wil via een uniek banenplan duizend werklozen binnen vijf jaar aan een baan helpen in het Oldambt, het oostelijk deel van de provincie waar een hoge werkloosheid heerst. De werklozen komen voor onbepaalde tijd in dienst van de 'Arbeidsparticipatieonderneming Oldambt' (APO), en krijgen een minumumloon (of hoger) uitbetaald.

De APO is geen werklozenproject, maar moet worden gezien als een normaal bedrijf, wat betreft arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, aldus gedeputeerde drs. G. Beukema. De lonen worden betaald uit een participatiefonds, waarin bespaarde uitkeringsgelden voor 80 procent van de inkomsten zorgen. De rest moet door de APO worden verdiend. De onderneming moet volgens de initiatiefnemers worden beschouwd als een soort ontwikkelingsmaatschappij, waarbij niet word geïnvesteerd met kapitaal, maar met arbeid. Het model is ontwikkeld door de Stuurgroep Leefbaarheid Oldambt en het Centrum voor Arbeidsmarktbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen. De constructie waarbij uitkeringen worden ingezet voor het scheppen van banen is nieuw en moet worden goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens de provincie is een dergelijke onconventionele aanpak noodzakelijk, gezien de ernstige werkloosheid in het Oldambt, dat bestaat uit de gemeenten Scheemda, Menterwolde, Bellingwedde en Reiderland. Van de beroepsbevolking van 26.000 mensen hebben er 6000 geen werk, terwijl nog eens 3000 mensen als ,verborgen werkloos' kunnen worden aangemerkt. Er wordt niet gemikt op deelname van bepaalde categorieën werklozen: zowel iemand die twee maanden zonder baan zit als iemand die meer dan drie jaar werkloos is komt in aanmerking.

Het werk dat ze via de APO gaan doen ligt op het vlak van toerisme, recreatie, zorg, wonen en bereikbaarheid. Als voorbeeld wordt het in oude staat terugbrengen van de vervallen strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda genoemd, waardoor jaren werk ontstaat. Wanneer de fabriek daarna als museum kan worden ingericht, levert dit blijvende werkgelegenheid op. Verder wordt gedacht aan het scheppen van banen tegen een prijs (12,00 per uur) die gelijk ligt aan “zwart werk”, zoals schoonmaakwerk, klusjes, tuinieren en kinderopvang.