Geallieerden verlaten na 49 jaar Berlijn

BERLIJN, 8 SEPT. Vandaag nemen de sinds 1945 in Berlijn gestationeerde geallieerde Westerse troepen definitief afscheid. De Amerikaanse, Britse en Franse troepen deden destijds hun intrede als veroveraars, verdedigden het door communistisch Oost-Duitsland omringde West-Berlijn en vertrekken omdat er een einde is gekomen aan de dreiging van de Sovjet-Unie.

De terugtrekking werd in 1990 tijdens de Duitse eenwording besloten, maar uitgesteld totdat de uittocht van de 338.000 in het oosten van Duitsland gestationeerde Sovjet-troepen een feit zou zijn.

Kanselier Helmut Kohl ontvangt vandaag in het Berlijnse paleis Charlottenburg, de Britse premier John Major, de Franse president François Mitterand en de minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, Warren Christopher. Tijdens een ceremonie worden vandaag de deelnemers aan de luchtbrug van 1948 en 1949 op Berlijn geëerd. De luchtbrug was een antwoord op de Russische blokkade. Vervolgens wonen zij bij de Brandenburger Toren een militaire parade bij.

De terugtrekking van de troepen valt samen met de ondertekening van een contract met een Amerikaans aannemersbedrijf. Dit bedrijf zal de op 31 augustus ontruimde Russische militaire bases schoonmaken. De Russische troepen lieten op het terrein giftige stoffen, olie en zware metalen achter. Thomas Blake, de waarnemend directeur van het aannemersbedrijf, ziet de ondertekening van het contract als “een voortzetting van het Marshall-plan onder particulier toezicht”. West-Europa werd na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd met financiële steun uit de Verenigde Staten op basis van het Marshall-plan. (AP)