Franse economie leeft langzaam op

PARIJS, 8 SEP. De economische groei in Frankrijk is in het tweede kwartaal uitgekomen op 1 procent, na een eerste kwartaal met 0,7 procent groei. Op jaarbasis leidt dat tot een verwachting van 3,4 procent. Van het tweede halfjaar wordt een lichte terugval verwacht.

Deze cijfers geven aan dat het herstel van de Franse economie in kracht is toegenomen, maar nog niet onaantastbaar is. De Raad voor monetaire politiek van de Banque de France zal het op haar tweemaandelijkse vergadering naar verwachting niet aandurven de rente, die de laatste tijd omhoog is gegaan, weer te verlagen. De lange rente schommelt iets boven de 8 procent. De franse franc is zwak ten opzichte van de Duitse mark.

De toenemende groei van de Franse economie verheugt vooral de centrum-rechtse regering van premier Balladur die met het oog op de presidentsverkiezingen van mei '95 graag wil laten zien dat haar bestuursdaden het land er weer bovenop helpen na jaren socialistische regeringen. Voor welk deel het herstel afhankelijk is van internationale ontwikkelingen wordt daarbij niet toegelicht.

In het eerste kwartaal nam het aantal banen toe met netto 31 100, in het tweede kwartaal met 86 300. Het is die tweede stijging die aanleiding geeft tot optimistische verklaringen. De groei van het aantal Fransen dat werkt wordt vooral gevonden bij de tijdelijke banen. In de bouw gaan nog steeds banen verloren. De automobielindustrie is de motor van het Franse economisch herstel geweest. De omzet steeg daar in een kwartaal met ruim acht procent. Export en import in het algemeen zijn met bijna drie procent omhoog gegaan. Het minste geprofiteerd van deze opleving hebben de banken. Hun aandelen zijn de laatste dagen sterk teruggevallen. In Frankrijk is men zich er danig van bewust dat het Franse herstel concurreert met dat in Duitsland.