Foto

Foto: PLO-voorzitter Yasser Arafat schudt de hand van Caio Koch Weser (links), vice-president van de Wereldbank. Weser sloot gisteren met Zuhdi al-Nashashibi (rechts), belast met financiën in het Palestijns bestuur, een overeenkomst over een lening van 30 miljoen dollar, bestemd voor infrastructuurprojecten in Gaza en Jericho. (Foto Reuter)