EU en O-Europa samen tegen atoomsmokkel

BERLIJN, 8 SEPT. De Europese Unie en een aantal Midden- en Oosteuropese landen willen samenwerken om de smokkel van nucleair materiaal tegen te gaan. Dat hebben de minister van binnenlandse zaken en justitie van de EU-landen en hun collega's van Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië vandaag afgesproken tijdens een bijeenkomst in Berlijn over de bestrijding van georganiseerde misdaad.

De afgelopen maanden zijn onder andere in Duitsland verschillende gevallen van nucleaire smokkel aan het licht gekomen, waarbij ook sprake was van hoogverrijkt materiaal . De EU zal met de Midden- en Oosteuropese landen onderzoeken hoe zij kunnen samenwerken om bestaande nucleaire en radio-actieve voorraden kunnen bewaken, hoe snel en effectief informatie kan worden uitgewisseld en hoe de verschillende Openbaar Ministeries samen kunnen optreden om nucleaire smokkel tegen te gaan.

De ministers van de EU en van de Oosteuropese landen willen ook gezamenlijk optreden tegen drugshandel. Ze zullen onderzoeken of ze kunnen samenwerken bij het gebruik van informatie en under-cover-agenten. Ook op het gebied van mensensmokkel, hulp aan illegale vreemdelingen en autoroof willen de landen samenwerken. Zo wordt gekeken hoe de wetgeving van de Midden- en Oosteuropese landen kan worden aangepast opdat gestolen auto's kunnen worden teruggeven.

De ministers van de Europese Unie bleken het er gisteren tijdens hun 'informele' bijeenkomst over eens te zijn dat nieuwe auto's moeten voortaan worden voorzien van een elektronisch nummerslot. Ook moet er een registratiesysteem komen voor motorvoertuigen in de Europese Unie. Met deze maatregelen, waartoe in november een officieel besluit zal worden genomen, willen de Europese ministers van justitie en van binnenlandse zaken de sterk groeiende autodiefstal tegengaan.

Duitsland, de huidige voorzitter van de Europese ministerraad, heeft becijferd dat in 1992 bijna twee miljoen motorvoertuigen werden vermist in Europa. Daarvan werden 760.000 auto's niet teruggevonden. Ze verdwijnen vooral naar landen in Oost-Europa zoals Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije, maar ook naar Kazachstan. Als de auto's al worden opgespoord, blijkt het vaak onmogelijk medewerking te krijgen van de plaatselijke autoriteiten om de voertuigen terug te krijgen.

Sinds de omwentelingen in Oost-Europa eind jaren tachtig, is volgens de ministers de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad onrustbarend gegroeid, vooral in Nederland, België en Duitsland. Om de grensoverschrijdende misdaad tegen te gaan, willen de EU-ministers van justitie en binnenlandse zaken in de toekomst meer vormen van criminaliteit onderbrengen bij Europol. Nu houdt dat Europese informatienetwerk, dat begin dit jaar in Den Haag werd gevestigd, zich alleen bezig met drugshandel. De ministers willen de taken van Europol echter zeer geleidelijk uitbreiden.

Een Europese politie-eenheid waarvoor de Duitse bondskanselier Kohl onlangs pleitte, is nog ver weg zo bleek gisteren. Zowel de Nederlandse minister van justitie Sorgdrager als de Duitse minister van binnenlandse zaken Kanther zien grote bezwaren om zo'n eenheid binnen enkele jaren te verwezenlijken. Volgens het Nederlandse ministerie van justitie is zo'n Europese politie nog drie werelden verder, omdat hieraan harmonisatie van de wetgeving vooraf moet gaan.

Onenigheid bestaat binnen de Europese Unie over de parlementaire controle op Europol. De Nederlandse minister van binnenlandse zaken Dijkstal vindt dat het Europees Parlement, naast de nationale parlementen, toezicht moet houden op de activiteiten van het in Den Haag gevestigde bureau. Andere landen, waaronder Groot-Brittannië, vinden dat het Europees Parlement zich niet met Europol moet bemoeien.