DSM overweegt forse investering

ROTTERDAM, 8 SEPT. DSM wil in Geleen een nieuwe fabriek voor de basiskunststof polypropeen bouwen die een investering van “enige honderden miljoenen guldens” vergt.

Met het oog daarop heeft het chemieconcern een licentie verworven voor het gebruik van produktietechnologie van zijn Amerikaanse concurrent Amoco.

DSM maakte gisteren bekend dat met de divisie chemie van het Amerikaanse olieconcern Amoco een contract is getekend voor een licentie op Amoco/Chisso-technologie. Die is geschikt voor een Europese installatie voor de produktie van polypropeen, met een ontwerp-capaciteit van 150.000 ton per jaar. Een definitief besluit over de bouw wordt medio volgend jaar genomen, als het basisontwerp voor de fabriek klaar is.

Met een forse uitbreiding van de produktiecapaciteit voor polypropeen met een nieuwe technologie wil DSM profiteren van de snel groeiende markt voor dit 'volgprodukt' in de sector petrochemie, dat volgt op de basisgrondstoffen propeen en etheen die door de twee naftakrakers in Geleen worden gemaakt. De nieuwe fabriek, die in 1997 kan draaien, levert 40 à 50 nieuwe banen op plus een nog onbekend aantal arbeidsplaatsen in toelevering en afzet.

De markt voor polypropeen groeide in de recessieperiode met 1 tot 5 procent per jaar, maar voor dit jaar verwacht DSM een stijging met 10 procent en voor de komende jaren 6 tot 8 procent. Daarom sluit het concern niet uit dat er rondom de eeuwwisseling nog een nieuwe fabriek bij komt, die eveneens op de technologie van Amoco zou gaan draaien.

DSM heeft nu twee polypropeen-fabrieken in Geleen met een gezamenlijke jaarcapaciteit van 280.000 ton. Polypropeen, een korrelprodukt, wordt geleverd aan spuitgiet- en extrusiebedrijven, die er auto-onderdelen, pijpen, platen en andere produkten van maken. Polypropeen vervangt zowel andere kunststoffen als metaal, papier, hout en glas. De uitbreiding in de sector polypropeen staat los van de plannen voor een 'strategische alliantie' met partners die DSM nastreeft bij de produktie van propeen en etheen door de naftakrakers, de eerste grondstof voor plastics in de ketting van de petro-chemie.